دیدار رهبران آینده با رییس شورای ولایتی بلخ

shura
دیروز سه شنبه ششم حمل سال جاری، تیم رهبران جوان و مسوول دفتر ساحوی بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی در ولایت بلخ با دکتر افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ دیدار نموده.
صلاحیت های کاری شورای ولایتی، نقش شورای ولایتی در مبارزه با فساد اداری و فعالیت های عمده ی این شورا از جمله موضوعاتی بودند که در این دیدار روی آن بحث و گفتگو صورت گرفت.
دکتر افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ، مبارزه بافساد اداری یک وظیفه ی همگانی دانسته و یاد آور شد که مبارزه با این پدیده ی شوم کار یک اداره، یک شخص و یک مسوول نیست بلکه تمام افراد جامعه باید در این مبارزه سهیم باشند.
همچنان رییس شورای ولایتی بلخ در مورد تطبیق شدن یکسان قانون در جامعه گفت: تا وقتی که قانون تطبیق نگردد، موجودیت آن بی اثر است.
در همین حال دکتر حدید از گروه رهبران آینده و دفتر ساحوی بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی تشکری نموده و از آن ها خواست تا با تلاش های پی گیر، همه جانبه و اعتماد به آینده ی کشور کارهای موثر و آینده ساز را پی ریزی و عملی نمایند.
دفتر ساحوی بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی(IFES) که از چهار سال بدینسو در ولایت بلخ فعالیت دارد،هم اکنون 38 تن از بانوان جوان را در یک برنامه ی مشخص تحت نام(رهبران جوان) شکل داده است و از چهار ماه بدینسو در بخش های دادخواهی، حکومتداری خوب، حق تحصیل، حق ازدواج و مسایل حقوقی آموزش می بینند.

About rrb